تنگه هرمز و عجایبش

هرمز تنها یک جزیره نیست بلکه سرزمین شگفتی‌ها است؛ جزیره‌ای سرخ رنگ که از دل دریا بیرون آمده است. جزیزه‌ای هزار رنگ که هر گوشه‌ از آن داستانی برای شنیدن و طرحی برای دیدن دارد. هرمز را باید زندگی کرد خاکش را لمس کرد، طلوع و...
Read More