معبد آتنا کجاست؟

معبد آتنا کجاست؟ معبد آتنا، واقع در کشور یونان به معبد الهه پیروزی معروف است. این معبد در سال ۴۸۰ قبل از میلاد پس از جنگ با یونان توسط هخامنشیان تخریب شد، سپس آن را بازسازی کردند. در این معبد ستون ها و تزئینات بسیار زیبایی...
ادامه مطلب
بالا