جاذبه های دیدنی تاجیکستان

جاذبه های دیدنی تاجیکستان

تاجیکستان به مرکزیت دوشنبه در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی (۱۹۹۱م) با فروپاشی شوروی، استقلال یافت. زبان رسمی این سرزمین فارسی دری است، گرچه زبان روسی نیز درآن کاربرد گسترده ای در زمینه بازرگانی و حکومتی دارد. تاجیکستان در طول...
ادامه مطلب
بالا