گشت تفریحی در قشم

آژانس هواپیمایی درقشم

آژانس هواپیمایی در قشم

آژانس هواپیمایی در قشم

آژانس هواپیمایی در قشم

 
در مکانی خنک و خوش اب هوا در یکی از روستا های با 2 نمونه غذای محلی (چلو کباب با برنج ایرانی زعفرانی .وروغن حیوانی و کله پاچه اتشی با نون هیزمی ) اب اشامیدنی از چشمه .و موسیقی شاد شاد شاد
تلفن:09135063813