شرکت هواپیمایی آریا پرواز در مشهد

آژانس هواپیمایی در مشهد

آژانس هواپیمایی در مشهد

آژانس هواپیمایی در مشهد

آژانس هواپیمایی در مشهد

تور ارمنستان زمینی

قستی 10 ماه

8روزه ازمشهد اتوبوس وی آی پی 25 نفره تخت خواب شو

4 شب و5روز اقامت درهتل 4 ستاره با صبحانه

یک روز گشت شهری با ناهار

حرکت از مشهد . تهران . تبریز نفری 170 دلار ( حدود 4میلیون تومان )

بیمه مسافرتی – لیدرفارسی زبان

شرکت هواپیمایی آریا پرواز نبش هاشمیه 33 – ساختمان خلیج فارس

تلفن:09395133532