تور کیش هوایی از تهران

برنامه های متنوع تفریحی مربوط به جزیره و جشن های زیبا شهر بازی و سینما جزیره گردی گروهی رفت و برگشت هوایی شهری متنوع از تفریحات نزدیک به جزیره قیمت ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان

۰۹۹۸۱۲۰۴۰۹۲