تور کویر زیبای ایران

آژانس هواپیمایی در تهران

آژانس هواپیمایی در تهران

آژانس هواپیمایی در تهران

آژانس هواپیمایی در تهران

تور 2/5 روزه کویر مصر تاریخ رفت: چهارشنبه 18 فروردین ساعت 20:00 تاریخ پایان تور: جمعه 20

فروردین ساعت 24:00

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

خدمات: 2

وعده صبحانه. 2 وعده ناهار. 1 وعده شام یک شب اقامت در روستای مصر اتاق های 4 نفره

مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی. حمام و دستشوئی مجزا برای هر اتاق

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

وسیله نقلیه: اتوبوس 25 نفره تخت شو

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

گشت ها: روستای گرمه _ چشمه دکتر فیش _ تپه های شنی _ روستای مصر

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

تلفن:09020622445