تور هوایی مشهد هتل ۵ ستاره مجلل درویشی و رز درویشی در تبریز

آژانس هواپیمایی درتبریز

آژانس هواپیمایی درتبریز

آژانس هواپیمایی در تبریز

آژانس هواپیمایی درتبریز

❤️ تور هوایی مشهد

❤️ هتل ۵* #مجلل درویشی #رزدرویشی

❤️ پرواز : سه شنبه و جمعه هر هفته

❤️ خدمات : هتل ۵ ستاره + صبحانه و نهار و شام + اینترنت

♦️۳ شب و ۴ روز: ( با صبحانه )(رز درویشی )

⚜ دو تخته :۱/۴۵۰/۰۰۰ ت

⚜ سه تخته : ۱/۳۶۰/۰۰۰ ت

⚜چهار تخته :۱/۳۰۰/۰۰۰ ت

♦️۴ شب و ۵ روز: ( با صبحانه )(رز درویشی )

⚜دو تخته :۱/۶۵۰/۰۰۰ ت

⚜ سه تخته : ۱/۵۳۰/۰۰۰ ت

⚜ چهار تخته :۱/۴۵۰/۰۰۰ ت

♦️ ۳ شب و ۴ روز: ( با صبحانه و نهار و شام )( رز درویشی )

⚜ دو تخته :۲/۱۴۰/۰۰۰ ت

⚜ سه تخته : ۲/۰۵۰/۰۰۰ ت

⚜چهار تخته :۱/۹۹۰/۰۰۰ت

♦️۴ شب و ۵ روز: ( با صبحانه و نهار و شام)( رز درویشی )

⚜دو تخته :۲/۵۷۰/۰۰۰ ت

⚜ سه تخته : ۲/۴۵۰/۰۰۰ ت

⚜ چهار تخته :۲/۳۷۰/۰۰۰ ت

تلفن:09144783521