تور مشهد از کرمان

♡السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)♡♡♡

♤♤♤حرکت یکشنبه وچهارشنبه هرهفته ♤♤♤

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■حرکت با اتوبوس اسکانیا■■■

● ۶روزه ۸۵۰/۰۰۰ (۳شب و۴روز اقامت در مشهد)

● ۷روزه ۱/۰۵۰/۰۰۰ (۴شب و۵روز اقامت در مشهد) ■■■

●●●●●●●● ♧♧♧♧دفتر نداریم هزینها تو اتوبوس میگیریم

●●●● خانوادهای ۶نفر یک نفر رایگان ●●●●

♤♤♤♤♤بچها تا ۸سال رایگان ♤♤♤♤ اسکان خیابان طبرسی ۶ (کمتراز ۵دقیقه تا حرم )سوئیت اپارتمان نوساز تمیز وشیک با امکانات اسانسور و، ♧♧♧♧♧ همراه با صبحانه ناهار شام

♧♧♧♧ ♧♧♧♧♧خالقی *********** خالقی♧♧♧♧♧

۰۹۱۳۶۱۴۲۰۹۱