تور قشم گردی از یزد

تاریخ حرکت: 11 آبان

تاریخ برگشت: 13 آبان

خدمات تور :اقامت ۱شب.

اتوبوس دربستی.

صبحانه.نهار.عصرانه.بیمه مسافرت

قیمت تور:1400/000 تومان

ظرفیت محدود