تور زیارتی مشهد مقدس از یزد

<<تور ریلی>>

-شامل قطار های 6 تخته و 4 تخته

-دو شب و سه روز اقامت -همراه صبحانه .نهار .شام (fb)

-هتل نزدیک به حرم

-شروع نرخ از 980 تومان >>تور هوایی>>

-دو شب و سه روز اقامت -همراه صبحانه نهار شام(fb)

-شروع نرخ از 2/400تومان

-امکان تغییر هتل و شب های اقامت

**خانم سلمانی**

۰۹۰۲۹۹۹۹۸۵۰