افر ویژه تور مشهد 23 اردیبهشت

🔥 آفــر تور هوایی مشهد 🔥

✔️ ورود 23 اردیبهشت
🌓 3 شب|4 روز

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره آپادانا
🔻صبحانه » 2.190.000 تومان
🔻صبحانه.نهار.شام » 2.690.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️