افر ویژه تور مشهد 16 اردیبهشت

🔥 آفــر تور هوایی مشهد 🔥

✔️ ورود 16 اردیبهشت
🌓 2 شب|3 روز

🔴 هتل🌟2️⃣ ستاره پرستاره
🔻صبحانه » 1.899.000 تومان
🔻صبحانه.نهار.شام » 2.150.000 تومان

🔴 هتل🌟4️⃣ ستاره سارینا
🔻صبحانه » 2.250.000 تومان
🔻صبحانه.نهار.شام » 2.750.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️