آفــر ویژه تور کیش 28 خرداد

🚨 آفــر ویژه تور کیش 🚨

✔️ ورود 28 خرداد
🌓 7 شب|8 روز
‼️صبحانه و نهار

🔴هتل🌟4️⃣ ستاره ارم بزرگ
🔻از تهران 2.950.000 تومان
🔻از اصفهان 2.850.000 تومان
🔻از مشهد 3.190.000 تومان
🔻از شیراز 2.690.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️

♾ WE CARE ABOUT YOU