آفر ویژه تور هوایی مشهد 10 فروردین

🔥 آفــر تور هوایی مشهد 🔥

💥 ویژه نوروز 1401 💥

✔️ ورود 10 فروردین

🔴 هتل🌟2️⃣ ستاره انقلاب

🌓 2 شب|3 روز
🔻صبحانه » 2.690.000 تومان
🔻صبحانه.نهار.شام » 2.990.000 تومان

🌓 3 شب|4 روز
🔻صبحانه » 2.990.000 تومان
🔻صبحانه.نهار.شام » 3.490.000 تومان

🌓 4 شب|5 روز
🔻صبحانه » 3.290.000 تومان
🔻صبحانه.نهار.شام » 3.990.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️