آفر ویژه تور باتومی و تفلیس 17 خرداد ماه

🚨 آفــر تور ترکیبی تفلیس + باتومی 🚨

✔️ ورود 17 خرداد
🌓 4 شب تفلیس + 3 شب باتومی

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره تفلیس
🔴 هتل🌟4️⃣ ستاره باتومی

‼️ ظرفیت محدود ‼️

♾ WE CARE ABOUT YOU