آفر تور مشهد 3 تیر

🔥 آفــر تور هوایی مشهد 🔥

✔️ ورود 3 تیر
🌓 3 شب|4 روز

🔴 هتل🌟2️⃣ ستاره انقلاب
🔻صبحانه » 2.899.000 تومان
🔻صبحانه.نهار.شام » 3.799.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️