عمارت سردار مفخم

عمارت سردار مفخم؛ یادگاری از قدرت و درایت

در هر دوره تاریخی، و در هر گوشه و کناری از سرزمین های کهن، مردان قدرتمندی بوده اند که با هوشمندی و درایتشان یادگاری از قدرت و زمانه خود برای آیندگان به جا گذاشته اند. یارمحمدخان شادلو مشهور به سردار مفخم از جمله رجال سیاسی قدرتمند دوران قاجار در بجنورد بوده که مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه دستور ساخت عمارتی باشکوه و مجلل را می دهد. عمارتی که درون باغی بزرگ به همراه آیینه خانه، کلاه فرنگی، حوضخانه و ۳۴ اتاق مجلل، مجموعه دارالحکومه مفخم را تشکیل می داده اند.