آفر ویژه تور تفلیس و باتومی 15 فروردین

🚨 آفــر تور ترکیبی تفلیس + باتومی 🚨

✔️ ورود 12,15 فروردین
🌓 6 شب تفلیس + 4 شب باتومی

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره تفلیس
🔅 DALIDA
🔴 هتل🌟4️⃣ ستاره تاپ باتومی
)🔻فقط » 7.490.000 تومان

⭕️ هتل ORBICITY در باتومی با چشم انداز دریا سیاه

🔴 دریافت 2 دوز واکسن کرونا و ارائه کارت واکسن از سازمان وزارت بهداشت ( برای تمام سنین ) الزامی میباشد.

🔸دریافت کارت واکسن