سفر به مالزی

مالزی تقریبا در قلب ناحیه ی شرق آسیا قرار دارد و از دو بخش مالزی شرقی و غربی تشکیل شده است. ناحیه ی غربی شامل 11استان بوده و پایتخت آن نیز در این منطقه قرار دارد. ناحیه شرقی شامل 2 استان بوده بصورت جزیره می باشد. بخش غربی از...
ادامه مطلب
بالا