دشت مرغاب

دشت مرغاب یا منطقه مشهد مرغاب نام دشتی است که در استان فارس شهرستان در ایران که محوطه پاسارگاد مقبره کوروش بزرگ را احاطه کرده‌است. آن‌طور که گئورگ فریدریش گروتفند گفته‌است، دلیل نامیدن این دشت به نام مرغاب، این...
Read More