توریسم درمانی چیست؟

توریسم درمانی چیست؟

  توریسم درمانی یکی از جدیدترین شاخه های جذب توریسم و گسترش صنعت گردشگری در دنیاست. ویژگی اصلی گردشگری سلامت ، بهره برداری از امکانات و خدمات در حد کشورهای جهان اول و پرداخت هزینه در حد کشورهای جهان سوم است.   افرادی...
ادامه مطلب
بالا