معرفی امامزاده احمد رضا اصفهان

درباره امامزاده احمدرضا: آستان امامزاده احمدرضا (علیه السلام) در روستای احمدرضا قرار گرفته که این آبادی در بخش کرون شهرستان تیران و کرون قرار گرفته است.         با توجه به اهمیت وجود پیکر پاک امامزاده احمد رضا...
ادامه مطلب
بالا