کاروان گروهی مشهد مقدس از همدان

آژانس هواپیمایی در همدان

آژانس هواپیمایی در همدان

آژانس هواپیمایی در همدان

آژانس هواپیمایی در همدان

کاروان ۵روزه و ۷روزه مشهد با قطار از همدان

تور ۵روزه ۲شب و ۳روز اقامت
تاریخ حرکت رفت از همدان
۱۳ تیر ماه ساعت ۱۸:۰۵دقیقه
تاریخ حرکت برگشت از مشهد
۱۶تیر ماه ساعت ۱۶:۲۵دقیقه

تور ۷روزه ۴شب و ۵روز اقامت
تاریخ حرکت رفت از همدان
۱۳تیر ماه ساعت ۱۸:۰۵دقیقه
تاریخ حرکت برگشت از مشهد
۱۸تیر ماه ساعت ۱۶:۲۵دقیقه

خدمات کامل
بلیط رفت و برگشت قطار ۴ستاره ۴تخته سیستم صوتی و تصویری و تهویه
خانواده ۲نفر به بالا دربست بدون هزینه مازاد

اقامت در هتل ۱ستاره الی ۵ستاره انتخاب خود مسافر
صبحانه ناهار شام
ترانسفر استقبال و بدرقه بیمه و راهنما

هتل ۱ستاره
۵روزه ۲شب و ۳روز اقامت 900
۷روزه ۴شب و ۵روز اقامت 1.180

هتل ۲ستاره
۵روزه ۲شب و ۳روز اقامت 1.070
۷روزه ۴شب و ۵روز اقامت 1.430

هتل ۳ستاره
۵روزه ۲شب و ۳روز اقامت 1.120
۷روزه ۴شب و ۵روز اقامت 1.520

هتل ۴ستاره
۵روزه ۲شب و ۳روز اقامت 1.720
۷روزه ۴شب و ۵روز اقامت 2.680

هتل ۵ستاره خدمات( فقط صبحانه )
۵روزه ۲شب و ۳روز اقامت 2.070
۷روزه ۴شب و ۵روز اقامت 3.370

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
تلفن:09189122944