عمارت آصف وزیری (خانه کرد)

عمارت آصف وزیری یا همان خانه ی کرد یکی از قدیمی ترین بناهای شهر سنندج است. امروزه این خانه را به «موزه مردم شناسی مناطق کردنشین» یا «خانه کرد» ایران است؛ خانه کرد نمادی از هویت فرهنگی کردها، گنجینه مردم شناسی این قوم و از با ارزش ترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان به شمار می رود.گفته می شود بانی ساخت این خانه در دوران صفوی، آصف اعظم (میرزا علی نقی خان لشکر نویس) بود. این عمارت در سال ۱۳۷۵، با شماره ی ۱۸۲۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

عمارت آصف در چهار دوره ی مختلف شکل گرفته است؛
در دوره ی اول بخش شمالی از جمله تالار تشریفات، اتاق ها و راهروهای طرفین و قسمتی از فضاهای بخش شرقی ساخته شده است و قدمت آن به دوران صفویه بازمی گردد؛ در دوره ی دوم، در اوایل سلطنت قاجار ضلع های شرقی و غربی حیاط بیرونی و حمام عمارت ساخته شد؛ در دوره ی سوم یعنی بین سال های ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۶ هجری شمسی، فضاهای اندرونی و سردر ورودی نیم هشتی احداث شد و بخش غربی تالار تشریفات مورد بازسازی قرار گرفت؛ دوره ی چهارم نیز مربوط به سال هالی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ است که در آن کلیه قسمت های عمارت، تعویض سنگفرش ها مرمت شده کف حیاط و حیاط مستخدمان به شکل امروزی دوباره ساخته شده است.