تور یک و نیم روزه تنگه گمبیل در یزد

آژانس هواپیمایی دریزد

آژانس هواپیمایی در یزد

آژانس هواپیمایی در یزد
آژانس هواپیمایی در یزد

پارادایس تور برگزار می کند … تور گردشگری یک و نیم روزه پیمایش تنگه گمبیل (استان فارس) آب نوردی شنا و آب بازی از ۲۷ الی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ خدمات سفر: ترانسفر با اتوبوس VIP توریستی بیمه مسئولیت مدنی لیدر محلی مجوز اجرای سفر گروهی حرکت: پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰ برگشت:جمعه ۱۴۰۰/۳/۲۸ ساعت ۲۴:۰۰ برنامه با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی انجام می گیرد. ♦️هزینه به ازای هر نفر: ۰۰۰’۲۶۵ تومان

تلفن:09138570599