تور کربلا از مشهد

کربلا معلی نقد واقساط        ( شب های جمعه کربلا انشاءالله)     تاریخ حرکت زمینی : 23مهر ماه 24 مهر پرواز داخلی ومشهد نجف مشهد 25مهرماه خدمات در این سفر درجه یک میباشد 10 روزه مدت اقامت در عراق 7 شب و 8روز اقامت 4شب کربلای معلی 1شب سامرا زیارت کاظمین 2شب نحف-                هزینه ی هر نفر با خدمات کامل (رفت و برگشت با اتوبوس): (3/500/000نقد+ 3قسط 1/000/000تومانی) تخفیف نقدی     6/200/000 تومان دوسرهوایی (پرواز داخلی)          تاریخ حرکت :4مهر ماه (4/700/000نقد + 4 قسط 1/200/000 تومانی) تخفیف نقدی         8/800/000 تومان مدت سفر 9روزه اقامت در عراق 7شب 8روز. دو طرف هوایی مشهد نجف وبالعکس       تاریخ حرکت :دوطرف هوایی5مهر ماه  —قیمت حدودا میباشد (8/000/000 نقد +5قسط 1/000/000 تومانی)     حدودا    تخفیف  نقدی 12/500/000ملیون 4شب کربلا زیارت کاظمین 1شب سامرا 3شب نجف مدت اقامت در عراق  8شب و9روز اجرای برنامه های زیارت دوره نجف ،کربلاکاظمین سامرا کوفه سهله سید محمد طفلان مسلم وادی السلامو……

۰۹۱۵۰۷۰۱۴۷۶