تور ویژه کیش 22 اسفند

🚨 آفــر ویژه تور کیش 🚨

✔️ ورود 22 اسفند

🔴هتل🌟4️⃣ ستاره(TOP) پارمیدا

🌓 3 شب|4 روز
🔻صبحانه » 2.990.000 تومان
🔻صبحانه.نهار » 3.450.000 تومان

🌓 4 شب|5 روز
🔻صبحانه » 3.450.000 تومان
🔻صبحانه.نهار » 4.100.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️