آفــر ویژه تور کیش 27 خرداد

🚨 آفــر ویژه تور کیش 🚨

✔️ ورود 27 خرداد
🌓 7 شب|8 روز
‼️صبحانه و نهار

🔴هتل🌟4️⃣ ستاره ارم بزرگ
🔻از تهران 3.150.000 تومان
🔻از مشهد 2.890.000 تومان
🔻از ساری 2.790.000 تومان
🔻از اصفهان 2.950.000 تومان
🔻از اهواز 2.890.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️

♾ WE CARE ABOUT YOU