آفــر ویژه تور کیش 26 خرداد

🚨 آفــر ویژه تور کیش 🚨

✔️ ورود 26 خرداد
🌓 7 شب|8 روز
‼️صبحانه و نهار

🔴هتل🌟4️⃣ ستاره ارم بزرگ
🔻از تهران 3.050.000 تومان
🔻از مشهد 2.750.000 تومان
🔻از ساری 2.750.000 تومان
🔻از یزد 2.690.000 تومان
🔻از رشت 3.050.000 تومان
🔻از اصفهان 2.950.000 تومان
🔻از اهواز 2.850.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️

♾ WE CARE ABOUT YOU