آفــر ویژه تور تفلیس 14 فروردین

🚨 آفــر ویژه تور تفلیس 🚨

✔️ ورود 14 فروردین
🌓 8 شب|9 روز

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره
🔅 DALIDA
🔻فقط » 4.690.000 تومان

🔴 هتل🌟4️⃣ ستاره
🔅 GREMI
🔻فقط » 5.990.000 تومان

🔴 دریافت 2 دوز واکسن کرونا و ارائه کارت واکسن از سازمان وزارت بهداشت ( برای تمام سنین ) الزامی میباشد.

🔸دریافت کارت واکسن