آفــر ویژه تور استانبول 14 فروردین

🚨 آفــر ویژه تور استانبول 🚨

✔️ ورود 14,15 فروردین
🌓 9 شب|10 روز

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره آکسارای
🔅 REYDEL
🔻فقط 5.890.000 تومان

🔴 هتل🌟4️⃣ ستاره آکسارای
🔅 ALFA
🔻فقط 7.390.000 تومان

‼️ 2 گشت شهری با نهار
‼️ 130 لیر تخفیف تست PCR

See the source image