آفــر ویژه تورتفلیس 29 فروردین

🚨 آفــر ویژه تورتفلیس 🚨

✔️ ورود 29 فروردین
🌓 3 شب|4 روز

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره
🔅 MIKA
🔻فقط » 3.399.000 تومان

⭕️ دریافت 2 دوز واکسن کرونا و ارائه کارت واکسن از سازمان وزارت بهداشت ( بالای 16 سال ) + تست منفی PCR

🔸دریافت کارت واکسن
(http://vcr.salamat.gov.ir/)vcr.salamat.gov.ir