آفر ویژه تور کیش 20 خرداد

🚨 آفــر ویژه تور کیش 🚨

✔️ ورود 20 خرداد

🔴هتل🌟3️⃣ ستاره(TOP) هلیا

🌓 3 شب|4 روز
🔻صبحانه » 1.890.000 تومان
🔻صبحانه.نهار » 2.450.000 تومان

🌓 4 شب|5 روز
🔻صبحانه » 2.090.000 تومان
🔻صبحانه.نهار » 2.790.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️