آفر ویژه تور کیش 1 تیر

🚨 آفــر ویژه تور کیش 🚨

✔️ ورود 1 تیر
🌓 7 شب|8 روز
‼️صبحانه و نهار

🔴هتل🌟4️⃣ ستاره ارم بزرگ
🔻از تهران 2.990.000 تومان
🔻از مشهد 2.950.000 تومان
🔻از اصفهان 2.790.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️