آفر ویژه تور مشهد 16 خرداد

🔥 آفــر تور هوایی مشهد 🔥

✔️ ورود 16 خرداد
🌓 2 شب|3 روز
🔻صبحانه نهار و شام

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره سهند
🔻فقط » 3.450.000 تومان

🔴 هتل🌟4️⃣ ستاره کیانا
🔻فقط » 3.790.000 تومان

‼️ ظرفیت محدود ‼️

♾ WE CARE ABOUT YOU