آفر ویژه تور تفلیس

🚨 آفــر ویژه تور تفلیس 🚨

✔️ ورود 22و23 اردیبهشت

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره
🔅 BATONI
🔻3 شب » 3.390.000 تومان
🔻4 شب » 3.750.000 تومان
🔻6 شب » 4.190.000 تومان
🔻7 شب » 4.450.000 تومان

🔴 هتل🌟4️⃣ ستاره
🔅 SISNO
🔻3 شب » 3.990.000 تومان
🔻4 شب » 4.490.000 تومان
🔻6 شب » 5.450.000 تومان
🔻7 شب » 5.890.000 تومان

⭕️ دریافت 2 دوز واکسن کرونا و ارائه کارت واکسن از سازمان وزارت بهداشت ( بالای 16 سال ) + تست منفی PCR

🔸دریافت کارت واکسن