آفر ویژه تور استانبول 23 اردیبهشت

🚨 آفــر ویژه تور استانبول 🚨

✔️ ورود 23 اردیبهشت

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره آکسارای
🔅 REYDEL
)🔻3 شب » 5.350.000 تومان
🔻4 شب » 5.790.000 تومان
🔻5 شب » 6.190.000 تومان

🔴 هتل🌟3️⃣ ستاره تکسیم
🔅 FIDE
🔻3 شب » 5.890.000 تومان
🔻4 شب » 6.540.000 تومان
🔻5 شب » 7.150.000 تومان

‼️ 2 گشت شهری با نهار
‼️ 130 لیر تخفیف تست PCR