آبشار کوهمره سرخی

آبشار کوهمره سرخی در منطقه کوهمره سرخی جای گرفته است. این منطقه جنگلی و کوهستانی حدود ۳۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و با آبشارهای متعدد، در نزدیکی روستای رمقان واقع شده است.

آبشار کوهمره سرخی (شکفتی) یکی از جای‌های دیدنی استان فارس در منطقه کوهمره سرخی می‌باشد که در محور شیراز-کازرون و ۳۵ کیلومتری شیراز واقع شده‌است. این آبشار در منطقه‌ای جنگلی و در ۵۰ کیلومتری در روستای رمقان قرار گرفته‌است.

از مناطق دیگر گردشگری کوهمره می‌توان به مجموعه گردشگری باغ بهشت که منطقه‌ای خوش آب و هوا و در جوار رودخانه قرار دارد اشاره کرد که موقعیت آن ۵۰۰متر بعد از ایست بازرسی منابع طبیعی، اولین فرعی سمت راست قبل از پل می‌باشد.[۱]

 

در جاده شیراز- کازرون، به فاصله ۵۰ کیلومتر، جاده کوهمره سرخی جدا می شود.
با گذر از چند روستا، منظقه ای پدیدار می شود که دارای آبشارهای کوچک متعدد و جنگل طبیعی کم درختی است.