کانال های آبی معروف در جهان

در حقیقت شهرهایی که در سراسر جهان به خاطر راه ها و کانال ها آبی خود شناخته می شوند تمایل دارند خود را به عنوان بخشی از ونیز جهان معرفی نمایند.   کانال های آبی معروف در دنیا کانال های آبی که در برخی از شهرها قرار گرفته اند...
ادامه مطلب
بالا