بولوبولو یا ناف دریا

بولوبولو یا ناف دریا گل‌فشان‌ها پدیده‌های جذاب و نایاب طبیعت هستند که اغلب در مناطق ساحلی رخ می‌دهند. استان سیستان و بلوچستان از جمله مکان‌هایی است که می‌توان گل‌فشان‌های زیبایی در آن دید.  گل‌فشان‌ها  در ۴۱ ساحل...
Read More