درختان عجیب دنیا را بشناسید

درختان عجب

1- استرالیا، درخت کاج وولمیا عمر درخت کاج وولمیا بزرگ و زیبا به عصر يخبندان برمیگردد و بیش از 200 میلیون سال عمر دارد. ارتفاع این درخت 40 متر است و پوست آن بصورت برجستگي های قهوه ای رنگ است. درخت کاج وولمیا استرالیا در تمام طول...
ادامه مطلب
بالا